Komunikativní metoda | Jazyková škola Jílek | Kurzy Brno
608 33 22 10 kancelar@jsjilek.cz Dnes 8:00 - 15:00 - celý týden

Výukové metody - komunikativní metoda

Komunikativní metoda v Jazykové škole Jílek

Komunikativní metodaKomunikativní metoda, nebo lépe řečeno komunikativní přístup k výuce cizích jazyků, je ideální volbou pro studenty, kteří se chtějí posunout dál ve všech jazykových dovednostech jako mluvení, psaní, poslech a čtení. Komunikativní metoda je založena na myšlence, že úspěšné zvládnutí cizího jazyka spočívá v tom, že studenti řeší reálné situace s reálným kontextem a snaží se předat i pochopit skutečný význam mluvených i psaných sdělení v cizím jazyce. V naší jazykové škole ji kombinujeme s drilovou metodou, která zafixuje gramatiku a je tak možné se posunout k praktickému použití jazyka.


Jak probíhá hodina?

Vzhledem k tomu, že komunikativní výuka je založená na reálném kontextu a reálném životě, setkáte se na jazykových kurzech s nepřeberným množstvím aktivit. Lektor například vytváří zajímavé úkoly, jejichž cílem je připravit studenty na každodenní situace, s nimiž se mohou setkat při práci, studiu nebo cestování v cizí zemi. Využívá různých cvičení, nahrávek i práce ve skupině tak, aby si studenti rozšiřovali slovní zásobu, a aby se naučili svižně a plynule reagovat v různých situacích.

V hodinách budete řešit každodenní činnosti a problémy, práci, rodinu, cestování, kvízy nebo různé dotazníky a budete diskutovat i s ostatními studenty tak, jako byste byli v cizí zemi. Někdy budete mít k dispozici berličky a lektor vám bude na blízku, ale někdy budete také vhozeni do vody a budete muset přežít jen s tím, co již znáte. Naši lektoři jsou trénováni, aby pracovali s jazykem velmi kreativně, díky čemuž jsou hodiny různorodé, veselé a záživné, a vy se tak posunete zase o krok dál.

Co o komunikativní metodě říkají studenti a lektoři?

Skoro jsem zapomněl mluvit česky. Tomáš
Připomíná mi to, jak jsem ve skautu dříve vymýšlela hry. Martina Horníčková


Máte nějaké dotazy? Napište nám!

JÍLEK

Jazyková škola

Štefánikova 2

602 00 Brno

Jazyková škola Jílek - Brno

Jací jsme a o co usilujeme


V Jazykové škole Jílek pohlížíme na jazykové kurzy očima studentů. Vše, co děláme, je zaměřeno na to, abyste dosáhli maximálního pokroku, cítili se příjemně a pozitivně motivováni. Jen tak může být výuka jazyka dlouhodobě efektivní a smysluplná. Díky více jak dvacetileté praxi nabízíme osvědčený a komplexní systém vzdělávání postavený na propojení drilové a komunikativní metody, který zajišťuje studentům ty nejlepší výsledky. Jazykové kurzy u nás probíhají celoročně ve třech semestrech.