Ukrajinské kulturně vzdělávací centrum ⎮ Jazyková škola Jílek
608 33 22 10 kancelar@jsjilek.cz Dnes 9:00 - 12:00 - celý týden

Jazyková škola Jílek pronajímá svoje prostory Ukrajinskému kulturně-vzdělávacímu centru

Jsme pyšní na to, že naše učebny využívá Ukrajinské kulturní vzdělávací centrum v Brně. 🇺🇦

Centrum je primárně určeno pro vzdělávání dětí ukrajinského původu a také pro jiné zájemce o ukrajinský jazyk, kulturu, umění, tradice a současné dění na Ukrajině. 
Cílem centra je, aby Ukrajinci žijící a pracující v České republice se nejen úspěšně integrovali do české společnosti, ale také aby se drželi svého jazyka, kultury a tradic, které mají hodně společného s českými, ale zároveň jsou v něčem dost odlišné a unikátní. 

Zkušenosti z jiných zemí tvrdí, že činnost podobných kulturních ukrajinských středisek napomáhá Ukrajincům líp rozumět tomu, kdo oni jsou a odkud pochází, dávají možnost pro sebereflexi a sebeprezentaci, čímž přispívají navázaní dialogů mezi Ukrajinci a místním obyvatelstvem po celém světě.

V Ukrajinském kulturním vzdělávacím centru v Brně je plánovaná výuka ve dvou skupinách (děti ve věku 5-9 a 9-13 let), která bude probíhat každou sobotu od 10.00. Výuka bude zaměřená na ukrajinský jazyk (schopnosti ústního a písemného projevu), kulturu (literatura a čtení, jiná umění), dějiny, zeměpis, tradice, náboženství, jsou plánované také hodiny s dětským psychologem za účelem rozvoje přirozených talentů. Kromě toho centrum bude také střediskem pro české zájemce o ukrajinskou kulturu a jazyk (včetně výuky ukrajinštiny jako cizího jazyka, překladu a tlumočení), bude se podílet na kulturním a společenském životě brněnské komunity a zapojí se do aktivit pořádaných ve městě Ukrajinskou iniciativou a jiným organizacemi.

Další informace o Centru najdete na jeho stránce https://www.ukrcentrum.cz, na facebookové stránce «Український культурно-освітній центр у м. Брно».

Centrum vzniká za podpory města Brna a Jihomoravského kraje a Jazyková Škola Jílek je jeho pyšným hostitelem.

Pokud máte i vy zájem o pronájem našich prostor, neváhejte se na nás obrátit. Více informací zde: https://bit.ly/2Pnexo4

Ukrajinské kulturní vzdělávací centrum Ukrajinské kulturní vzdělávací centrum

Ukrajinské kulturní vzdělávací centrum Ukrajinské kulturní vzdělávací centrumMáte nějaké dotazy? Napište nám!

JÍLEK

Jazyková škola

Štefánikova 2

602 00 Brno

Jazyková škola Jílek - Brno

Jací jsme a o co usilujeme


V Jazykové škole Jílek pohlížíme na jazykové kurzy očima studentů. Vše, co děláme, je zaměřeno na to, abyste dosáhli maximálního pokroku, cítili se příjemně a pozitivně motivováni. Jen tak může být výuka jazyka dlouhodobě efektivní a smysluplná. Díky více jak dvacetileté praxi nabízíme osvědčený a komplexní systém vzdělávání postavený na propojení drilové a komunikativní metody, který zajišťuje studentům ty nejlepší výsledky. Jazykové kurzy u nás probíhají celoročně ve třech semestrech.