Index
608 33 22 10 kancelar@jsjilek.cz Dnes 8:00 - 15:00 - celý týden

Čím dříve dítě s učením jazyka začne, tím lépe, říká tatínek jednoho z našich žáků Teddy Eddie kurzu v Brně

 

Právník Tomáš Čermák je jedním z rodičů, jejichž dítě je součástí programu Teddy Eddie v Jazykové škole Jílek. Před nástupem do kurzu jsme společně řešili, zda lze čtyř a půl leté dítě výukou angličtiny dlouhodobě zaujmout. Po prvním semestru v kurzu jsme si popovídali o tom, co ho nakonec k přihlášení syna Vašíka vedlo a jak po půl roce dětskou výuku hodnotí. 

 

Lektorka Ninka s panem Čermákem Lektorka TE Nina s panem Čermákem

            

Proč jste se rozhodl Vašíka dát právě do kurzu Teddy Eddie, čím Vás metoda zaujala a vidíte v ní třeba výhodu oproti klasickým kurzům angličtiny pro děti?

Pro TE jsme se s manželkou rozhodli z toho důvodu, že Teddy Eddie angličtina byl jeden z prvních kurzů pro děti v předškolním věku v Brně, na který jsme narazili. Přemýšleli jsme o angličtině pro Vašíka z toho důvodu, že jsme měli pocit, že ho videa a různé písničky v angličtině baví a že přejímá základní slova jako názvy barev a tak podobně. Přišla nám zajímavá možnost vyzkoušet si, zda by ho bavilo rozvíjet angličtinu i na takové, řekněme profesionální úrovni a pod vedením.

Líbila se mi i možnost navštívit ukázkovou lekci a dozvědět se více o metodě. Toho jsme samozřejmě využili a tímto způsobem jsme se k Teddy Eddie dostali. Nemáme úplně přímé srovnání s jinou školou či jiným typem kurzů, ale nastavení TE kurzů nám přišlo velmi zajímavé, ukázková lekce se Vašíkovi líbila, a tak jsme ho do kurzu zapsali.

 

Občas se setkáváme s pochybami rodičů o smyslu výuky cizích jazyků u předškolních dětí. Cítil jste tuto nejistotu také?

Neměli jsme úplně pochybnosti, spíše jsme nevěděli, jestli bude Vašíka výuka a celkově setkání se s vedenou angličtinou bavit. Bylo pro nás prioritou, aby do kurzu chodil rád. Zároveň zastáváme názor, že začít s výukou už v předškolním věku není předčasné. Čím dříve dítě s učením jazyka začne, tím lépe. Věříme, že pak dokáže jazyk lépe vnímat, zejména pokud je výuka přizpůsobena věku i schopnostem dětí a probíhá formou hry. Bylo by pro nás zvláštní, kdyby se jednalo o klasickou drilovou metodu, kdy by děti seděly v lavici a byly vyvolávány. Nejistotu v tom, zda by to mělo smysl, jsme však neměli.

 

Vodit dítě do kurzu dvakrát týdně je náročné. Teddy Eddie metoda se však snaží dosahovat co nejvyšší efektivity výuky právě takto časově navrženými kurzy. Je to v souladu s poznatky o fungování paměti a přijímání nových informací u dětí. Jak tohle vnímáte?

Samozřejmě je vodění dítěte dvakrát týdně logisticky náročnější, obzvlášť pokud mají rodiče více dětí. Zároveň jsme se trochu obávali, jestli toho na Vašíka nebude moc, ale po, dnes už několikaměsíční, zkušenosti jsme s manželkou přesvědčeni o tom, že tohle nastavení má smysl. Pokud by výuka probíhala jednou týdně, dítě by mělo mnohem menší šanci si naučenou látku zapamatovat a hrozí, že si z výuky odnese daleko méně. V případě Vašíka probíhají hodiny v pondělí a ve čtvrtek, takže si myslím, že pokud se na naučenou látku z pondělí přirozeně naváže, tak to není tak dlouhá doba, aby zapomněl, jaké slova a informace se dozvěděl v předchozí lekci. Ve výsledku to tedy hodnotíme velmi pozitivně.

 

Součástí výukového programu je taky přístup do aplikace Teddy Eddie playground, ve které by si děti měly upevňovat a procvičovat znalosti nabyté v kurzu, jak aplikaci hodnotíte?

Vašík si v appce poměrně pravidelně hraje, my jsme se na ni samozřejmě dívali také a zkoušeli si jednotlivé hry. Přijde nám, že aplikace je velmi dobře promyšlená a navržená. Jedná se o kombinaci různých typů her, kde se procvičují stejné výrazy nebo informace, které děti získaly v hodině. Dítě si zase trošku jinou formou zopakuje a procvičí to, co se dozvědělo. Vašíka aplikace velmi baví a máme za to, že je i hodně motivován tím, že po splnění jednotlivých cvičení získává odměnu ve formě hvězdiček, které se v aplikaci sbírají.

 

Co se týká jazykového pokroku dítěte. Vidíte tam ten pokrok, vzpomene si Vašík na angličtinu i mimo výuku?

Upřímně řečeno, neočekávali jsme a neočekáváme u výuky pro předškolní děti nějaké zásadní pokroky v podobě vytváření složitých větných konstrukcí, časování, nebo velké penzum slovní zásoby. Jak jsem již zmínil, důležité pro nás bylo, aby ho angličtina bavila, což se děje a jakmile si přirozenou formou výuky odnese ještě něco navíc, jako znalost určitých slovíček nebo vytváření slovních spojení a jednoduchých vět, tak to bereme jako plus. Stává se nám, že jdeme po ulici a Vašík najednou promluví něco anglicky a přijde nám, že to z něj vychází přirozeně, nikoliv nějak naučeně či nuceně.

 

Moc Vám děkujeme za rozhovor. Máte na závěr ještě nějaké připomínky nebo doporučení, co se týkají výuky a Teddy Eddie metody?

Mám ještě pár drobností, které mi přijdou na systému Teddy Eddie fajn. Zejména je to systém výuky, který probíhá formou hry. Velmi sympatické mi přijde i to, že dostáváme zpětnou vazbu od lektorky, a to jak ústně přímo po hodině, tak i písemně zpravidla do druhého dne po konkrétní lekci. Ve zprávě lektorka informuje o tom, co se v rámci hodiny probíralo a jelikož máme k dispozici také učebnici, tak máme díky tomu i možnost sami se podívat, kde výuka zrovna probíhá. Ačkoliv tedy nejsme přítomni na hodině, dostáváme pravidelný report o tom, co se v hodinách děje. 

Také se nám velmi líbilo, že jsme na konci semestru dostali zprávu o pokroku Vašíka a stručné slovní hodnocení od paní lektorky. Je moc fajn, že probíhá zpětná vazba a myslíme si, že pro rodiče zejména takto malých dětí je to velmi důležité. Věřím, že je často velmi problematické získat od dítěte informace o tom, jak hodina probíhala a co se naučily. Konkrétně u Vašíka to takto máme. Od něj se většinou dozvídáme věci z výuky náhodně. Zpravidla až když použije ve větě nové anglické slovíčko nebo slovní spojení.

 Máte nějaké dotazy? Napište nám!

JÍLEK

Jazyková škola

Štefánikova 2

602 00 Brno

Jazyková škola Jílek - Brno

Jací jsme a o co usilujeme


V Jazykové škole Jílek pohlížíme na jazykové kurzy očima studentů. Vše, co děláme, je zaměřeno na to, abyste dosáhli maximálního pokroku, cítili se příjemně a pozitivně motivováni. Jen tak může být výuka jazyka dlouhodobě efektivní a smysluplná. Díky více jak dvacetileté praxi nabízíme osvědčený a komplexní systém vzdělávání postavený na propojení drilové a komunikativní metody, který zajišťuje studentům ty nejlepší výsledky. Jazykové kurzy u nás probíhají celoročně ve třech semestrech.