Objednávka kurzu - Ukázková lekce ZDARMA Ij6-2401

Informace o studentovi

Ve formátu DD.MM.RRRR. Pokud neuvedete tento údaj vždy stejně, objednávka se nepropojí s Vaším profilem a navazujícími kurzy.
Na tento email obdržíte údaje o objednávce a platbě.
Ve formátu 123456789 nebo +421 123456789.

Adresa

Fakturační údaje

Plátcem bude OSVČ, firma nebo jiná soukromá osoba (rodič).

Informace o plátci

Vyplňte v případě, že plátcem je jiná soukromá osoba bez IČ (ne OSVČ).
Vyplňte v případě, že plátcem je jiná soukromá osoba bez IČ (ne OSVČ).
Ve formátu 123456789 nebo +421 123456789.

Adresa plátce (bude uvedena na faktuře)

Další informace

Platby přijímáme pouze bankovním převodem na základě vystavené faktury.