008A-2203-P2

Jazyk: Angličtina
Úroveň: Pokročilí 2 (B.2)
Datum: 18.10.2022 - 21.2.2023
Rozvrh:
  • Út: 17:25 - 18:55
Materiály:
English File 3rd ed. - Upper-Intermediate Student's Book + DVD (Czech Edition)

Lekce 4-7

Cena: 4080,00 Kč

Ecology, Are you a risktaker?, The survivor’s club, It drives me mad!, Music & Relaxing – Topics that we’re going to discuss, argue about and have fun with!

Proč si vybrat tento kurz

Pokud uvažujete o zapsání se do kurzu, pak Vám gratuluji, protože vaše znalost angličtiny přesahuje úroveň průměrného českého uživatele tohoto jazyka a společně můžeme pracovat na vybroušení dalších detailů. Na hodinách budeme mimo jiné materiály pracovat s učebnicí English File 3rd ed. – Upper-intermediate Student's Book. Postupně si projdeme předbudoucí čas, první a druhou podmínkovou větu a také „unreal conditionals“ – přací a vyčítací fráze, použití -ing a „to“ s infinitivem a „used to“. Rozšíříte si slovní zásobu v oblasti životního prostředí, počasí, naučíte se nové fráze se slovesem „take“, nové výrazy vyjadřující pocity a přídavná jména pro jejich popis. Kurz je vyučován kombinací dvou výukových metod. Využití komunikativní a drilové metody je ideální volbou pro studenty, kteří chtějí nadále prohlubovat své znalosti gramatiky a zároveň si potřebují zlepšit své komunikační dovednosti v mluveném a psaném projevu. Ať už potřebujete cizí jazyk pro práci, studium či cestování, vaše rychlé reakce a slovní zásoba získaná díky tomuto kurzu zajistí, že vše bez problémů zvládnete.

Pro koho je tento kurz určen

Tento jazykový kurz je nejlepší volbou pro studenty na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Na této úrovni pomalu začínáte ovládat i odbornější slovní zásobu, domluvíte se i s rodilými mluvčími, bez problémů přecházíte mezi jednotlivými časy. Zvládáte všechny situace spojené s cestováním, prací i studiem. Nezáleží, jestli potřebujete cizí jazyk pro práci, studium či cestování, vaše rychlé reakce a slovní zásoba získaná díky tomuto kurzu zajistí, že vše bez problémů zvládnete.

Cíl kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budete cítit větší jistotu v gramatice i slovní zásobě, naučíte se vyjadřovat v pokročilých obratech a pokročíte v jazyce minimálně na úroveň B2. Budete tak skvěle připraveni pro další rozvoj vašich znalostí!

Obsah kurzu

V nadcházejícím semestru se zaměříme na rozvíjení vašich pokročilých znalostí jazyka a jejich postupné upevňování. Pracovat budeme mimo ostatní materiály s učebnicí English File 3rd ed. – Upper-intermediate Student's Book, v níž projdeme kapitoly 4-7. Budeme pracovat na zopakování a upevnění vašich znalostí, které jsou v běžné konverzaci pro dorozumění zásadní – výslovnost, správné klazení otázek, tvoření podmínkových vět a „unreal conditionals“. Dále se podíváme na předbudoucí čas a naučíte se, jak ho používat. Co se týče slovní zásoby, rozšíříte si slovní zásobu v oblasti životního prostředí, počasí, naučíte se nové fráze se slovesem „take“, nové výrazy vyjadřující pocity a přídavná jména pro jejich popis.

Kurz se otevře při počtu minimálně 5 účastníků!

 


Procvičujte si jazyk i doma díky online materiálům zdarma.